Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 60
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
20/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działce nr 725/4 poł. w obrębie nr 3 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.16.2024.PD
19/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji środowiskowej.
„Budowa zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Łobżany” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 20/3 i 33/1 obręb Łobżany, gm. Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.2.2024.MM
18/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1419 poł. w obrębie nr 4 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.6.2024.PD
17/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1419 poł. w obrębie nr 4 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
Nie dotyczy
16/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działkach nr 699 obr. nr 3 miasta Łobez i nr 29, obręb Suliszewice, w pasie drogi powiatowej 4330Z Łobez- granica powiatu (Łabędzie).
0000-00-00
IK.6131.4.2024.PD
15/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji
Usunięcie drzew rosnących na działkach nr 699 obr. nr 3 miasta Łobez i nr 29, obręb Suliszewice, w pasie drogi powiatowej 4330Z Łobez- granica powiatu (Łabędzie).
0000-00-00
IK.6131.4.2024.PD
14/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Pismo do RDOŚ dotyczy uzupełnienia do uzgodnienia projektu decyzji w zakresie wycinki drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działkach nr 699 obr. nr 3 miasta Łobez i nr 29, obręb Suliszewice, w pasie drogi powiatowej 4330Z Łobez- granica powiatu (Łabędzie).
0000-00-00
IK.6131.4.2024.PD
13/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1419 poł. w obrębie nr 4 miasta Łobez, w gminie Łobez. I
0000-00-00
IK.6131.6.2024.PD
12/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1419 poł. w obrębie nr 4 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.6.2024.PD
11/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzew rosnących na działkach nr 699 i nr 29, obręb Suliszewice, w pasie drogi powiatowej 4330Z Łobez- granica powiatu (Łabędzie).
0000-00-00
IK.6131.4.2024.PD
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 60
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!