Strony: ‹ First  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6
Znaleziono : 60
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
10/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działkach nr 699 i nr 29, obręb Suliszewice, w pasie drogi powiatowej 4330Z Łobez- granica powiatu (Łabędzie).
0000-00-00
IK.6131.4.2024.PD
9/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z dziesięciu instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 20/33 obręb Suliszewice, gm. Łobez”,
0000-00-00
IK.6220.1.2024.MM
8/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z dziesięciu instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 20/33 obręb Suliszewice, gm. Łobez”,
0000-00-00
IK.6220.1.2024.MM
7/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środoweiskowej
„Budowa zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Łobżany” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 20/3 i 33/1 obręb Łobżany, gm. Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.2.2024.MM
6/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
„Budowa zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Łobżany” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 20/3 i 33/1 obręb Łobżany, gm. Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.2.2024.MM
5/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działce nr 38/17 poł. w obrębie Suliszewice w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.35.2023.PD
4/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działce nr 906/1, obręb nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.51.2023.PD
3/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew znajdujących się na działce ewid. nr 140, położonej w obrębie ewid. Dobieszewo, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.42.2023.PD
2/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew znajdujących się na działkach ewidencyjnych: nr 42 i nr 66, położonych w obrębie ewid. Zajezierze, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.40.2023.PD
1/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzew rosnących na działce nr 906/1, obręb nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.51.2023.PD
Strony: ‹ First  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6
Znaleziono : 60
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!