Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 60
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
40/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na działce nr 725/4 poł. w obrębie nr 3 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.16.2024.PD
39/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzew rosnących na działce nr 725/4 poł. w obrębie nr 3 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.16.2024.PD
38/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzewa.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 1419 poł. w obrębie nr 4 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.6.2024.PD
37/2024
Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsiewziecia na środowisko
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o raporcie
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Łobez II” o mocy do 200 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 28/4, 28/6, 38/20, 40 obręb Suliszewice, gm. Łobez oraz na dz. nr ewid. 209, obręb Wysi
0000-00-00
IIK. 6220.14.2022.MM.23
36/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Pismo do RDOŚ dotyczy uzgodnienia projektu decyzji w zakresie wycinki drzew.
Usunięcie 27 sztuk drzew znajdujących się na terenie dróg wojewódzkich nr 147, nr 148 i nr 151 w części położonej, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.24.2023.PD
35/2024
Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsiewziecia na środowisko
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej.
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Łobez I” o mocy do 85 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 20/19 obreb Suliszewice, gm. Łobez.”
0000-00-00
IK.6220.13.2022.MM.17
34/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie dotyczące art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzewa znajdującego się na działce nr 89/17, obręb nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.47.2023.PD
33/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 157/3, położonej w obrębie ewid. nr 2 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.31.2024.PD
32/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona wód
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
„Budowa kompostowni bębnowej bezodorowej dla oczyszczalni ścieków w Łobzie”, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 646 w obrębie 1 m. Łobez,
0000-00-00
IK.6220.5.2024.MM.2
31/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 157/3, położonej w obrębie ewid. nr 2 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.31.2024.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 60
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!