Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 60
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
50/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z dziesięciu instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 20/33 obręb Suliszewice, gm. Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.1.2024.MM.8
49/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
48/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
47/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 33/4 poł. w obr. Dalno, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.36.2024.PD
46/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usuniecie drzewa.
Usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce nr 89/17 poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.47.2023.PD
45/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce nr 89/17 poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.47.2023.PD
44/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji środowiskiowej.
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 82 w obrębie Unimie, gmina Łobez”.
0000-00-00
IK.6220.4.2024.MM.7
43/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.
„Budowa zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Łobżany” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 20/3 i 33/1 obręb Łobżany, gm. Łobez”,
0000-00-00
IK.6220.2.2024.MM.12
42/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Decyzja środowiskowa
„Budowa zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Łobżany” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 20/3 i 33/1 obręb Łobżany, gm. Łobez”,
0000-00-00
IK.6220.2.2024.MM.11
41/2024
Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Informacja dotycząca art.10 kpa, zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
Usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr ewid. 157/3, położonej w obrębie ewid. nr 2 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.31.2024.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 60
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!