Nr karty: 51/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-06-18 08:55:47
Data modyfikacji : 2024-06-18 08:55:47
Zmodyfikowane przez : Małgorzata Muszyńska-Rudzka
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Inne dokumenty
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z dziesięciu instalacji o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 20/33 obręb Suliszewice, gm. Łobez”.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
łobeski
7.
Gmina
Łobez
Sprawa
8.
Znak sprawy
IK.6220.1.2024.MM.9
9.
Dokument wytworzył
M. Rudzka
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2024-06-14
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miejski w Łobzie
15.
Siedziba
ul. Niepodległości 13
16.
Telefon
913976169
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-06-14
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!