Nr karty: 45/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-05-17 11:00:53
Data modyfikacji :
2024-05-17 11:07:48

Zmodyfikowane przez : Piotr Dynowski
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Inne dokumenty
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce nr 89/17 poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
łobeski
7.
Gmina
Łobez
Sprawa
8.
Znak sprawy
IK.6131.47.2023.PD
9.
Dokument wytworzył
Piotr Dynowski
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2024-05-17
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Miejski w Łobzie
15.
Siedziba
ul. Niepodległości 13
16.
Telefon
913974210
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2024-05-17
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!