Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 81
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
81/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 17137, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.32.2018.PD
80/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 116/12, poł. w obr. nr 2 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.29.2018.PD
79/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia oględzin drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 43, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, w gminie Łobez, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4327Z Suliszewice- Byszewo.
0000-00-00
IK.6131.31.2018.PD
78/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 43, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, w gminie Łobez, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4327Z Suliszewice- Byszewo.
0000-00-00
IK.6131.31.2018.PD
77/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 43, położonej w obrębie ewidencyjnym Grabowo, w gminie Łobez, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4327Z Suliszewice- Byszewo.
0000-00-00
IK.6131.31.2018.PD
76/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Ochrona powietrza
Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
Budowa elektrociepłowni na paliwo formowane.
2018-08-29
IK.6220.4.2017.MM.33
75/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 17137, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.32.2018.PD
74/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 17137, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.32.2018.PD
73/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 116/12, poł. w obr. nr 2 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.29.2018.PD
72/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Usuniecie drzew rosnących na działce nr 89/17, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.26.2018.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 81
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!