Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 126
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
126/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usuniecie drzewa znajdującego się na działce nr 1012, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.57.2018.PD
125/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usuniecie drzewa znajdującego się na działce nr 1012, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.57.2018.PD
124/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa.
Usuniecie drzewa znajdującego się na działce nr 1012, poł. w obr. nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.57.2018.PD
123/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4317Z Karwowo- Smorawina na odcinku obejmujących działkę nr 11/3, położoną w obrębie Karwowo, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.56.2017.PD
122/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4317Z Karwowo- Smorawina na odcinku obejmujących działkę nr 11/3, położoną w obrębie Karwowo, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.56.2017.PD
121/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja dotycząca naliczonych opłat za usunięcie jednego drzewa, naliczonych w decyzji Burmistrza Łobza z dnia 28 lipca 2015r., znak: IK.6131.52.2015.PD.
Postępowanie dotyczące naliczonych opłat za usunięcie jednego drzewa gatunku klon pospolity, naliczonych w decyzji Burmistrza Łobza z dnia 28 lipca 2015r., znak: IK.6131.52.2015.PD.
0000-00-00
IK.6131.44.2018.PD
120/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa rosnącego w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki, w części położonej na działce nr 100/2 w obr. 1 m. Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.21.2018.PD
119/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji- art.10 kpa, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
Usunięcie drzewa rosnącego w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki, w części położonej na działce nr 100/2 w obr. 1 m. Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.21.2018.PD
118/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Pismo przedstawiające do uzgodnienia projekt decyzji dotyczący zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 4317Z Karwowo- Smorawina na odcinku obejmujących działkę nr 11/3, położoną w obrębie Karwowo, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.56.2017.PD
117/2018 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i terminie przeprowadzenia oględzin.
Usunięcie drzewa znajdującego się w pasie drogi powiatowej nr 4386Z ul. Wojska Polskiego na odcinku obejmujących działkę nr 139, położoną w obrębie nr 1 miasta Łobez, w gminie Łobez.
0000-00-00
IK.6131.50.2018.PD
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 126
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!